Vinge servo installation

Træk til de enkelte ror/flaps udføres skjult og i overensstemmelse med skala. Der er brugt adgangs lemme som også findes på full size fw190 til at montere servo installationen. Træk til krængeror føres ud på oversiden af vingen (som full size) og træk til flaps skjules fuldstændig. Hængsler og link som full size. Se iøvrigt billedserie om rorflader.

På oversiden af vingen føres træk til krængeror igennen. Der laves 2 afdækninger til at skjule trækket. Disse laves i glasfiber d.v.s. form og derefter støbes 2 af hver.

Forside